Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring iht. art. 13, 14 og 21 GDPR for hjemmesiden, eksterne sider og andre behandlingsprocesser in forbindelse med Schlüter-Systems KG

I. GENERELT

1. Ansvarshavende

Vi, Schlüter-Systems KG, tager det meget alvorligt at beskytte dine personoplysninger og de lovmæssige forpligtelser i forbindelse med denne beskyttelse. De lovmæssige bestemmelser kræver omfattende gennemsigtighed om behandlingen af personoplysninger. Behandlingen er kun forståelig for dig som berørt person, hvis du er tilstrækkeligt informeret om formålet med, samt metoden og omfanget af behandlingen.
Vores databeskyttelseserklæring forklarer dig derfor udførligt, hvilke personoplysninger vi behandler, når du benytter denne   hjemmeside, alle andre websider, som henviser hertil og i de andre tilfælde, der evt. bliver beskrevet her.
Ansvarshavende iht. EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), den tyske databeskyttelseslov (BDSG) samt øvrige forskrifter om databeskyttelse er

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tlf.: + 49 2371 971-0
E-mail: info@schlueter.de

I det følgende benævnt "ansvarshavende" eller "vi".

Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige på:

Databeskyttelsesansvarlig – personligt –
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
E-mail: datenschutz@schlueter.de

Vær opmærksom på, at du via links på vores hjemmeside kan hente andre hjemmesider, som ikke drives af os, men af tredjeparter. Disse links markeres enten entydigt af os eller er synlige på grund af et skift i din browsers adressebjælke. På disse hjemmesider, som drives af tredjeparter, er vi ikke ansvarlige for overholdelse af databeskyttelsesbestemmelser eller sikker omgang med dine personoplysninger. 

 

2. Definitioner

Fra DS-GVO

Denne databeskyttelseserklæring anvender begreberne fra lovteksten i GDPR. Begrebsbestemmelserne (art. 4 i GDPR) kan findes f.eks. på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Cookies og lignende teknologier

Cookies er tekstfiler, som en hjemmeside lagrer hhv. udlæser på din enhed. De indeholder kombinationer af bogstaver og tal for f.eks. at genkende brugeren og dennes indstillinger ved næste forbindelse til den hjemmeside, som sætter cookie'n, for at gøre det muligt at forblive logget ind på en kundekonto eller for statistisk at analysere en bestemt brugeradfærd.

WebStorage-teknikken gør det muligt at gemme variabler og værdier lokal i brugerens browser-cache. Teknikken omfatter både den såkaldte "sessionStorage", som forbliver gemt, indtil browser-fanen bliver lukket, såvel som "localStorage", der bliver gemt så længe i browser-cachen, indtil brugeren tømmer cachen. Den localStorage-teknik gør det bl.a. muligt at genkende brugeren og dennes indstillinger, når vores hjemmeside bliver hentet.

Datakategorier

Når vi angiver de behandlede datakategorier, er der her især tale om følgende data: Stamdata (f.eks. navn, adresse, fødselsdato), kontaktdata (f.eks. e-mail-adresser, telefonnummer, messenger-tjenester), indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotos, videos, indhold fra dokumenter/filer), kontraktdata (f.eks. kontraktens formål, varighed, kundekategori), betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger, betalingshistorik, anvendelse af øvrige betalingstjenesteudbydere), brugerdata (f.eks. forløb på vores hjemmeside, anvendelse af specifikt indhold, adgangsperioder, kontakt- eller bestillingshistorik), forbindelsesdata (f.eks. enheds-oplysninger, IP-adresser, URL-referrer), lokalitetsdata (f.eks. GPS-data, IP-geolokalisering, adgangspunkter).

 

3. Oplysninger om databehandling

Vi behandler kun personoplysninger, såfremt dette er lovmæssigt tilladt. Videregivelse af personoplysninger finder udelukkende i de efterfølgende beskrevne tilfælde sted. Personoplysninger bliver beskyttet ved hjælp af egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger (f.eks. pseudonymisering, kryptering).

Såfremt vi ikke er lovmæssigt forpligtet til lagring eller videregivelse til tredjeparter (herunder især retshåndhævende myndigheder), afhænger beslutningen om, hvor lang tid vi behandler personoplysninger, og i hvilket omfang de evt. bliver gjort tilgængelige, af de funktioner, du benytter på hjemmesiden i de enkelte tilfælde.

 

4. Lagringsvarighed

Personoplysningerne bliver slettet, når formålet med behandlingen bortfalder eller hvis en foreskrevet lagringsperiode udløber, medmindre yderligere lagring af personoplysninger er nødvendig for at afslutte eller opfylde en kontrakt. Såfremt vi skal informere om lagringsvarigheden af ​​cookies og lignende teknologier, findes disse oplysninger under pkt. II. 1 i denne erklæring.

Personoplysninger, som vi behandler inden for rammerne af en ansøgning (se efterfølgende), bliver gemt i seks måneder efter afslutningen af ansøgningsproceduren.

 

5. Automatiserede beslutninger i de enkelte tilfælde, inkl. profilering

Automatiserede beslutninger i de enkelte tilfælde, inkl. profilering, finder ikke sted.

 

6. Berørte personers rettigheder

Du har som berørt person ret til oplysninger iht. art. 15 i GDPR, ret til berigtigelse iht. art. 16 i GDPR, ret til sletning iht. art. 17 i GDPR, ret til begrænsning af behandling iht. art. 18 i GDPR samt ret til dataportabilitet iht. art. 20 i GDPR. I forbindelse med retten til oplysninger og retten til sletning gælder begrænsningerne fra §§ 34, 35 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG).
Derudover har du ret til at indgive en klage til en datatilsynsmyndighed (art. 77 i GDPR i forbindelse med § 19 i den tyske databeskyttelseslov BDSG).

Den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os, er:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Derudover har du ret til at indgive en klage til en anden datatilsynsmyndighed.

En liste over tilsynsmyndigheder findes under: https://www.bfdi.bund.de/ (under Infothek/Anschriften og links)

 

7. Den ansvarshavendes underretningspligt

Vi meddeler alle modtagere, som har fået videregivet dine personoplysninger, om enhver berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller om en begrænsning af behandlingen iht. art. 16, art. 17, stk. 1, og art. 18 i GDPR, medmindre meddelelsen er umulig eller forbundet med en uforholdsmæssig indsats. Vi orienterer dig om modtagerne, såfremt du forlanger dette.

 

8. Pfligt til at stille oplysninger til rådighed

Såfremt intet andet angives ved angivelserne vedr. retsgrundlaget, er du ikke forpligtet til at stille personoplysninger til rådighed. I tilfælde af art. 6 stk. 1 litra b i GDPR er personoplysninger dog nødvendige i forbindelse med opfyldelse eller indgåelse af en kontrakt. Hvis du ikke stiller de relevante personoplysninger til rådighed er det ikke muligt at opfylde eller indgå en kontrakt. Hvis du i tilfælde af art. 6 stk. 1 litra a, f i GDPR ikke stiller de relevante personoplysninger til rådighed, er anvendelsen af de relevante dele af vores hjemmeside ikke mulig.

Med henblik på vores foranstaltninger og kurser er du ikke forpligtet til at stille personoplysninger til rådighed, men en deltagelse i foranstaltningerne er dog ikke mulig uden disse oplysninger.

 

9. Indsigelsesret og tilbagekaldelse af samtykke

Du har, såfremt der foreligger grunde, som vedrører din særlige situation, til enhver tid ret til at fremsætte indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som finder sted iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at fremsætte indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med sådanne reklamer som formål.

Du har iht. art. 7, stk. 3, s. 1 i GDPR til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, som du har tildelt os. Den retmæssige behandling, som har fundet sted som følge af samtykket frem til tilbagekaldelsen, berøres ikke heraf. Dermed gælder tilbagekaldelsen altid kun for den behandling, som planlægges efter tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelsen kan sendes formløst pr. post eller e-mail. Hvis du fremsætter indsigelse, bliver dine personoplysninger ikke længere behandlet, medmindre et andet (lovmæssigt) grundlag tillader dette. Hvis du tilbagekalder samtykket, og der ikke foreligger nogen andre tilladte forhold, skal personoplysningerne iht. art. 17, stk. 1, litra b i GDPR straks slettes på din anmodning.

Indsigelsen og tilbagekaldelsen kan finde sted formløst og skal sendes til:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
widerspruch@schlueter.de

Det er muligt at tilbagekalde bestemte samtykkeforhold (se in den forbindelse tjenesterne under II.) direkte via vores Consent-Tool. Vær opmærksom på, at du skal udføre dette fra den enhed, som du har anvendt til besøg af vores hjemmeside og indvilliget i databehandlingen.

 

II. DATABEHANDLING I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF VORES HJEMMESIDE

Brugen af hjemmesiden og dens funktioner kræver regelmæssigt behandling af personoplysningerne.

1. Tjenester, funktioner og cookies

 

 

 

2. Shariff

Til integration af social plugins fra Facebook (Share Button), Twitter (Share Button), LinkedIn (Share Button), Pinterest (Share Button), XING (Share Button) og WhatsApp (Share Button) anvender vi en teknisk løsning (Shariff-Button), som erstatter knapperne for de sociale netværk på vores hjemmeside. Denne løsning forhindrer en direkte overførsel af dine personoplysninger til sociale netværk og forhindrer udlæsning og lagring af oplysninger for denne udbyder på din enhed. Ved opkald af vores hjemmeside bliver der derfor ikke etableret forbindelse til servere for sociale netværk. Dette finder først sted, når du klikker på en knap. Hvis du klikker på en tilsvarende knap, bliver der åbnet en ny side, som bliver hentet fra serverne til de pågældende sociale netværk. Hermed får udbyderen af det sociale netværk besked om, at vores hjemmeside er hentet via din IP-adresse. Udbyderen kan også lagre eller udlæse cookies på din enhed, såfremt du ikke har blokeret anvendelse af cookies i din browser.

 

3. Abonnement til vores newsletter

Formål med behandlingen: Abonnement til vores newsletter vedrørende vores nyheder til tilbud. Bevis på dit samtykke; garanti for sikkerheden mhp. vores informationstekniske systemer (dette er samtidigt vores legitime interesser iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR).
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litr a, f GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktdata, indholdsdata, anvendelsesdata og forbindelsesdata
Modtager af data: Ingen
Påtænkt overførsel til tredjelande: Ingen
Gemmer eller udlæser vi personoplysninger på din enhed baseret på dit samtykke?: Nej

 

4. Anmodning om reklamemateriale eller tilbud

Formål med behandlingen: Anmodning om reklamemateriale eller individuelle tilbud mhp. vores produkter; garanti for sikkerheden mhp. vores informationstekniske systemer (dette er samtidigt vores legitime interesser iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR).
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b GDPR, art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktdata, indholdsdata, anvendelsesdata og forbindelsesdata. Hvis du allerede er kunde hos os, rækker det at angive dit kundenummer og din e-mailadresse.
Modtager af data: Evt. tjenesteudbyder (f.eks. forsendelsesvirksomhed), forudsat at videregivelse er nødvendig for at imødekomme anmodningen.
Påtænkt overførsel til tredjelande: Ingen
Gemmer eller udlæser vi personoplysninger på din enhed baseret på dit samtykke?  Nej

 

5. Tilmelding og udførelse af præsens-kurser (Schlüter-Workbox) og webinarer (GoTo Meeting)

Formål med behandlingen: Tilmelding til de præsens-kurser, som vi tilbyder, via Schlüter-Workbox og webinarer via GoTo Meeting; forberedelse og udførelse af kurser og webinarer. Bevis på din tilmelding; garanti for sikkerheden mhp. vores informationstekniske systemer (dette er samtidigt vores legitime interesser iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR).
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b, f GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktdata, indholdsdata, kontraktdata og forbindelsesdata (afhængig af det enkelte kursus eller webinar og tilmeldingsproces)
Modtager af data: Evt. modtager i sammenhæng med tilmeldingen og udførelse af kurserne, forudsat at videregivelse i den forbindelse er nødvendig (f.eks. booking af hotelværelser iht. kursusdeltagernes ønsker); LogMeIn Ireland Limited Bloodstone Building Block C 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Ireland (ved webinarer via GoTo Meeting)
Påtænkt overførsel til tredjelande: Ingen (i tilfælde af præsens-kurser); ved webinarer i enkelte tilfælde USA (i overensstemmelse med (EU) 2016/1250 – „EU-US værn om privatlivets fred“ og på grundlag af standardbestemmelser om databeskyttelse fra EU-kommissionen, art. 46 stk. 2 litra c DSGVO)
Gemmer eller udlæser vi personoplysninger på din enhed baseret på dit samtykke? Nej

 

6. Tilmelding mhp. deltagelse i vores arrangementer

Formål med behandlingen: Tilmelding, forberedelse og udførelse af vores foranstaltninger. Bevis på din tilmelding; garanti for sikkerheden mhp. vores informationstekniske systemer (dette er samtidigt vores legitime interesser iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR). 
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b og f GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktdata, indholdsdata, kontraktdata og forbindelsesdata (afhængig af den konkrete foranstaltning og tilmeldingsproces)
Modtager af data:  Evt. modtager i sammenhæng med tilmelding og udførelse af foranstaltninger, forudsat at videregivelse i den forbindelse er nødvendig (f.eks. kooperationspartner, som stiller rum til rådighed).
Påtænkt overførsel til tredjelande: Ingen
Gemmer eller udlæser vi personoplysninger på din enhed baseret på dit samtykke? Nej

 

7. Ansøgninger

Formål med behandlingen: Behandling af ansøgning (pr. e-mail eller post) og udførelse af ansøgningsprocedurer; hensyntagen til din ansøgning ved fremtidige ansøgningsprocedurer hos os eller inden for Schlüter-gruppen, såfremt der foreligger en udtrykkelig indvilligelse.
Retsgrundlag: Art. 88 stk. 1 GDPR ifm. § 26 stk. 1 S. 1 i den tyske databeskyttelseslov BDSG; vedr. ansøgning inden for Schlüter-gruppen såvel som lagring i forbindelse med fremtidige ansøgningsprocedurer art. 6 stk. 1 litra a GDPR i forbindelse med art. 7 GDPR, § 26 stk. 2 i den tyske databeskyttelseslov BDSG
Datakategorier: Stamdata, kontaktdata, indholdsdata, kontraktdata, anvendelsedata, forbindelsesdata og evt. særlige kategorier mhp. personoplysninger iht. art. 9 stk. 1 i GDPR (afhængigt af det konkrete udbud; der bliver kun gemt de data mhp. din ansøgning, som du har meddelt os og som vi må behandle inden for rammerne af ansøgninger)
Modtager af data: Ingen Kun hvis du udtrykkeligt indvilliger i dette, finder der en videregivelse sted inden for Schlüter-gruppen mhp. aktuelle og evt. ligeledes fremtidige ansøgningsprocedurer.
Påtænkt overførsel til tredjelande: Ingen
Gemmer eller udlæser vi personoplysninger på din enhed baseret på dit samtykke? Nej

 

8. Kommunikation (kontaktformular/kommunikation pr. e-mail)

Formål med behandlingen: Bearbejdning af din kontaktforespørgsel og anmodning om opkald; garanti for sikkerheden mhp. vores informationstekniske systemer (dette er samtidigt vores legitime interesser iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR)
Retsgrundlag::  Art. 6 stk. 1 litra f GDPR, art. 6 stk. 1 litra b GDPR (hvis anmodningen fører til indgåelse af en kontrakt på et senere tidspunkt eller har med en allerede bestående kontrakt at gøre)
Datakategorier: Afhængig af den enkelte anmodning. Som regel bliver der i denne sammenhæng behandlet kontaktdata, stamdata og indholdsdata.
Modtager af data: Ingen
Påtænkt overførsel til tredjelande: Ingen
Gemmer eller udlæser vi personoplysninger på din enhed baseret på dit samtykke? Nej

 

9. Deltagelse i online-spil

Formål med behandlingen: Udførelse af online-spil via vores hjemmeside og evt. vores Facebook-profil; underretning af vindere; styring og forbedring af interne forretningsprocesser; videreudvikling af online-spil; garanti for sikkerheden mhp. vores informationstekniske systemer (dette er samtidigt vores legitime interesser iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR).
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b, f GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktdata, forbindelsesdata, anvendelsesdata
Modtager af data: Evt. modtagere i sammenhæng med udførelse af online-spil eller forsendelse af gevinster (f.eks. forsendelsestjeneste).
Påtænkt overførsel til tredjelande: Ingen
Gemmer eller udlæser vi personoplysninger på din enhed baseret på dit samtykke? Nej

 

III HENVISNINGER TIL EKSTERNE SIDER FOR SCHLÜTER-SYSTEMS KG

YouTube Channel

Formål med behandlingen: Vi har indrettet en videokanal på platformen "YouTube" der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland ("Google") under adressen https://www.youtube.com/channel/UC89SrBkPLXo4MJlYe82VyyA. Hvis du henter denne side, behandler Google dine personoplysninger. Vi modtager statistikker om anvendelsen af denne side, der er afledt af disse data.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktdata, indholdsdata, anvendelsesdata, forbindelsesdata og evt. lokalitetsdata.
Modtager af data: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland
Påtænkt overførsel til tredjelande: I enkelte tilfælde USA
Gemmer eller udlæser vi personoplysninger på din enhed baseret på dit samtykke?: Nej